Educatie

AdobeStock_29482412

Educatie is een basisrecht, maar in Marokko is het onderwijs niet altijd even kwalitatief. We willen de kinderen ondersteunen in hun educatieve ontwikkeling door middel van donaties. Voor bepaalde schooltjes - al dan niet aan weeshuizen verbonden - kopen we schoolmateriaal aan. Dat kan gaan van boeken, over schrijfgerief en schriften, maar ook materialen voor de scholen zelf, zoals schoolborden, banken en stoelen, afhankelijk aan waar de leerlingen en scholen het meeste nood aan hebben.
Op dit moment zijn we bezig met de renovatie van twee schoolgebouwen. We willen de scholen de nodige materialen schenken, en we zijn bezig met de aanleg van toiletten.