Educatie

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
– Nelson Mandela

De rol van educatie in de strijd tegen armoede is cruciaal. Educatie is niet alleen belangrijk om armoede te doen afnemen, maar het is ook de sleutel tot de creatie van welvaart.

Toch zijn er veel kinderen in Marokko die geen toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. De ouders hebben vaak de financiële middelen niet om hun kinderen naar school te laten gaan. Sommige kinderen groeien op in een weeshuis en andere kinderen wonen te afgelegen van een school. Wij willen het verschil maken voor deze kinderen zodat ook zij een kans maken op een duurzame toekomst.

Door de kinderen in Marokko financiële steun te geven en ze te voorzien van allerhande schoolmateriaal zoals boeken en schrijfgerief kunnen we de educatieve ontwikkeling van de kinderen stimuleren.

In samenwerking met plaatselijke liefdadigheidsorganisaties zorgen we ervoor dat alle hulp de kinderen bereikt zodat hun leven een nieuwe, positieve wending kan nemen.